REGULAMIN

Regulamin

Skontaktuj się z nami przez Facebooka!

Odwiedź nas na Facebooku i napisz wiadomość

A. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin dotyczy Studia Nice and Easy Tattoo w Warszawie – Nowy Świat 30 lok. 5
 2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
 3. Studio wykonuje wszystkie zabiegi wyłącznie osobom pełnoletnim.
 4. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków i środków psychoaktywnych. Na terenie studia panuje zakaz spożywania ww. substancji oraz palenia tytoniu.
 5. Osoby poddające się tatuowaniu muszą bezwzględnie stosować się do ogólnych zasad sanitarnych obowiązujących w pomieszczeniu zabiegowym.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utratą zdrowia.
 7. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegu narzędzi i materiałów. Do tatuowania używamy wyłącznie elementów jednorazowych.
 8. Po zabiegu informujemy o zasadach pielęgnacji tatuażu zarówno w czasie gojenia jak i w późniejszych latach. Informacje dotyczące pielęgnacji dostępne są również na stronie internetowej studia. Osoba tatuowana powinna stosować się do otrzymanych zaleceń po wykonanym tatuażu.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych zmian skórnych mogących wystąpić po zabiegu.
 11. Możemy odmówić wykonania tatuażu jeżeli uznamy, że zabieg zagraża naszemu zdrowiu lub wzór tatuażu kłóci się z naszymi poglądami.
 12. Możemy przerwać wykonanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.
 13. Wszelkie wnioski, skargi bądź reklamacje prosimy kierować wyłącznie na adres mailowy niceandeasytattoo@gmail.com –  bezpośrednio do managera studia – w przypadku innej drogi kontaktu roszczenia zostają automatycznie uznane za niebyłe i nie będą rozpatrzone.
 14.  Przy stanowisku obecny może być jedynie klient oraz tatuator.
 15. Studio zastrzega sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.
 16. Regulamin do wglądu dostępny jest w studiu Nice and Easy Tattoo oraz na stronie internetowej studia.
 17. Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym i efekt końcowy może różnić się od prezentowanego projektu. Ze względu na cechy osobnicze skóry takie jak np. wiek, wiotkość, typ, przebyte lub niewykryte choroby lub alergie może występować różnica wynikająca z tego, że projekt jest przedstawiany na monitorze lub białej kartce papieru. Artysta ma prawo do modyfikacji projektu w trakcie zabiegu, jeżeli jego zdaniem jest to konieczne.
 18. Studio zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Studio, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.
 19. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika strony jest Krzysztof Krajewski Tattoo ul. Nowy Świat 30/5 00-373 Warszawa
 20. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika (formularz zgody  w zakładce Kontakt) lub na podstawie pisemnej zgody udzielonej w studiu tatuażu Nice and Easy Tattoo w Warszawie zgodnie z zasadami określonymi w RODO (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

B. ZAPISY

 1. Ceny wzorów tatuaży ustalane są indywidualnie na podstawie wielkości, stopnia skomplikowania i miejsca wykonania pracy.
 2. W celu zarezerwowania ustalonego wcześniej terminu należy w ciągu 7 dni roboczych (od momentu zapisania się na tatuaż) wpłacić bezzwrotny zadatek w wysokości ustalonej przez tatuatora, można to zrobić osobiście w studio lub przelewem na konto bankowe. W przypadku nieopłacenia zadatku w czasie 7 dni roboczych termin tatuowania zostanie anulowany.
 3. W przypadku rezerwacji kilku terminów zadatek wynosi wielokrotność ustalonych spotkań. Powyżej 4 sesji zadatek wynosi połowę stawki dziennej.
 4. Zadatek wliczany jest w cenę za tatuaż.
 5. Rezerwację terminu można zmienić maksymalnie 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem tatuowania. Prosimy jednak o jak najszybszą informację, jeśli zajdzie taka potrzeba – bardzo ułatwi nam to pracę.
 6. Utrata zadatku występuje gdy klient nie poinformuje studia o zmianie terminu na 3 dni robocze przed nim, całkowicie zrezygnuje z tatuowania się lub po prostu nie przyjdzie w ustalonym terminie do studia.
 7. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu bez podania przyczyny, co wiąże się ze zwrotem zadatku.
 8. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. Konsultacje w studiu są bezpłatne, warto wcześniej zadzwonić do nas lub napisać wiadomość, żeby ustalić czy osoba, z którą chcesz się spotkać będzie dostępna w studiu.
 10.  Na konsultacjach nie zostaje wykonany projekt tatuażu – jest on dostępny do wglądu i zaproponowania ewentualnych zmian w ustalonym terminie wykonywanej pracy. Konsultujemy się w celu omówienia projektu, jego wielkości i ustalenia najlepszego miejsca na ciele klienta
 11. Poprawki dotyczące tatuażu wykonanego przez artystę zatrudnionego przez studio są bezpłatne, maksymalnie 3 miesiące po zrobieniu tatuażu. Dotyczą jedynie elementów tatuażu, które już się pojawiły, dodawanie nowych elementów do wzoru nie jest poprawką.

C. PRZEDZIWDZIAŁANIE COVID – 19 

33. Osoby przebywające w studiu powinny mieć własną osłonę nosa i ust (zaleca się stosowanie maseczek z pętlą na ucho)

34. Zaleca się w miarę możliwości nie używanie telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi

35. Przed planowaną usługą zmierzyć temperaturę oraz ocenić swój aktualny stan zdrowia pod kątem ewentualnych objawów zakażenia SARS-CoV-2; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy odwołać umówioną wizytę

36. Zapraszamy bez osób towarzyszących!